oferta / offer

🇵🇱 Zapraszamy na live z materiałem z płyty Krzysztofa Ścierańskiego “Jazz, Rock i Święty Spokój”.

Zespół występuje w składzie:
Krzysztof Ścierański – gitara basowa, midi bass, gitary
Waldemar Gołębski – EWI
Grzegorz Górkiewicz – instrumenty klawiszowe
Marcin Ścierański – perkusja

Koncert to z założenia 1,5 godziny ale na prośbę publiczności zwykle przedłuża się od do dwóch godzin.

Zobacz nas na żywo na stronie WIDEO

🇬🇧 Join us for a live performance of material from Krzysztof Ścierański’s album “Jazz, Rock and Holy Spokój”.

The band performs as follows:
Krzysztof Ścierański – bass guitar, midi bass, guitars
Waldemar Gołębski – EWI
Grzegorz Górkiewicz – keyboard instruments
Marcin Ścierański – drums

The concert is, by definition, 1.5 hours but is usually extended from to two hours at the request of the audience.

See us live on the VIDEO pageTIMING

🇵🇱
🕓 4h do koncertu: rozładunek sprzętu (około 1 godziny)

🕟 3,5h do koncertu: instalacja na scenie (około 1,5 godziny)

🕕 2h do koncertu: soundcheck (około 1 godziny)

🕖 1h do koncertu: przerwa (1 godzina)

🕗 KONCERT (około 1,5 godziny)

🕙 2h po koncercie: demontaż (około 1 godziny)

🇬🇧
🕓 4h hours into the show: unloading the equipment (about 1 hour)

🕟 3,5h hours into the show: installation on stage (about 1.5 hours)

🕕 2h hours into the show: soundcheck (about 1 hour)

🕖 1h hours into the show: break (1 hour)

🕗 SHOW (approximately 1.5 hours)

🕙 2h after the show: dismantling of equipment (about 1 hour)


WYMOGI ORGANIZACYJNE / ORGANIZATIONAL REQUIREMENTS

🇵🇱
● dwie osoby do pomocy w rozładunku przed i załadunku po koncercie do trzech pojazdów.
● ogrzewana garderoba dla muzyków
● catering (woda, kawa, herbata, cola, soki, owoce, przekąski)
● dostęp do toalety

🇬🇧
● two people to help unload before and load after the concert into three vehicles.
● a heated dressing room for musicians.
● catering (water, coffee, tea, cola, juice, fruit, snacks).
● access to restrooms


WYMOGI TECHNICZNE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
typowy układ sceny / typical stage layout

🇵🇱
bass + gitary:
3 x XLR
2 x mikrofon do nagłośnienia dwóch lampowych wzmacniaczy gitarowych
1 x mikrofon do zapowiedzi

instrumenty klawiszowe:
2 x linia (left + right)

EWI:
1 x XLR

perkusja:
standard (minimum stopa, werbel, OH)

monitory:
minimum 3 x monitor typu wedge

🇬🇧
bass + guitars:
3 x XLR
2 x mic for two guitar tube amps
1 x mic for speaking

keyboards:
2 x line (left + right)

EWI:
1 x XLR

drums:
minimum kick +snare + OH

monitors:
minimum 3 x wedge monitors